อุตสาหกรรม ( กิจการผลิต)

อุตสาหกรรม ( กิจการผลิต)

อุตสาหกรรม ( กิจการผลิต) ในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก อุตสาหกรรมเป็นตัวสำคัญ ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังขยายตัวและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการแปรสภาพวัตถุดิบชนิดต่างๆ ให้เป็นผลผลิตสำเร็จรูป มีการประดิษฐ์เครื่องจักรเครื่องมือมาใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภท ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ นำมาประกอบเป็นสินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นและไม่จำเป็น แต่ก็เป็นที่ต้องการของมนุษย์ โดยไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นการสนใจและการตื่นตัว ในผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้กลายเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง จึงทำให้ผู้ลงทุนทั้งหมดต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ หากท่านต้องการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม ท่านก็ต้องรู้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับกิจการนี้