เรื่องบริการวิเคราะห์ทดสอบ มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ?

เรื่องบริการวิเคราะห์ทดสอบ มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ?

มีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องนี้ ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอิสระเฉพาะทาง(ในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมประมง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(งท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงาน คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรของเรา เป็นผู้ที่จำทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่ปรารถนาได้สำเร็จ เป็นสิ่งมีค่า เป็นต้นทุนเป็นปัจจัยในการผลิตหากจะเปรียบได้กับร่างกายของเราทุกส่วนผู้ประกอบการเป็นความคิดเป็นจิตใจ พนักงานคือร่างกายที่คอยปฏิบัติตามคำสั่ง และ ถ้าหากทุกส่วนของร่างกายมีความแข็งแรงก็ยิ่งจะทำให้สิ่งที่เราคิดถูกกระทำออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย การที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจะต้องมีการทำนุบำรุงรักษา เช่นเดียวกับกิจการของเราถ้าหากอยากให้กิจการเจริญก้าวหน้า ก็จะต้องคอยทำนุบำรุงพนักงานของเราให้ดีมีประสิทธิภาพ คือ ให้ความรู้ในงาน มีการอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา และประสบการณ์มีความเข้าใจในงานเพื่อเพิ่มทักษะ และควรให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในงาน...

การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

ก่อนที่จะลงมีดำเนินธุรกิจจะเห็นว่าจะต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การขอจดทะเบียบจากกระทรวงพาณิชย์ ตั้งธุรกิจเป็นนิติบุคคลในรูปต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับที่จะเลือกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือไม่จำกัด หรือตั้งเป็นบริษัท หรือเป็นของตนเองคนเดียว ซึ่งไม่มีผู้ร่วมลงทุนซึ่งก็แล้วแต่จะเลือกพิจารณาดู มีข้อดี ข้อเสีแตกต่างกันไป เมื่อขอตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ก็ต้องไปขอจดทะเบียบเสียภาษี แต่ถ้าจะขอตั้งโรงงานทำการผลิตต้องขออนุญาตสร้างอาคาร และขออนุญาตตั้งโรงงาน ซึ่งท่านคิดว่าเท่านี้คงจะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดกังวลเรื่องอื่นอีก แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอ การทำธุรกิจจะต้องเกี่ยวข้องกับคน คือต้องมีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน...

ตนเองไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจใหม่

ตนเองไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจใหม่

ธุรกิจใหม่นี้ก็ไม่ได้สัมพันธุ์ หรืออยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน ย่อมมีความเสี่ยงสูง ซ้ำการบริหารธุรกิจใหม่นี้ก็เเตกต่างจากธุรกิจเดิม ตนเองก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ด้วย

โลภมากในการรับคำสั่งซื้อ

โลภมากในการรับคำสั่งซื้อ

ผู้ประกอบการเซรามิค ท่านหนึ่งประกอบธุรกิจนี้มานานกว่า 20 ปี ส่งลูกเรียนหนังสือในระดับสูง ส่วนตนเองทำโรงงานก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขึ้นมามากกว่านี้ เมื่อลูกเรียนหนังสือจบกันทุกคนก็คิดจะเลิกกิจการ จึงเรียกลูกๆ มาหารือ ลูกก็ขอร้องพ่ออย่าเพิ่งเลิกกิจการ ลองหันไปผลิตเซรามิล เพื่อส่งออกต่างประเทศ พ่อก็มีข้อเสนอให้ลูกต้องมาช่วยที่โรงงาน ลองติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการสอนให้รู้ถึงวิธีส่งออก พ่อเเละลูกๆ ได้ปรับปรุงเเละ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศ

การตั้งค่าใช้จ่ายของเงินทุนหมุนเวียน

การตั้งค่าใช้จ่ายของเงินทุนหมุนเวียน

ค่าวัตถุดิบ มูลค่าเท่าไร/ปี ค่าวัสดุประกอบการผลิต (กรณีมีวัตถุดิบย่อย) / ปี ค่าบรรจุหีบห่อ / ปี หมวดเงินเดือนของสำนักงาน / เเรงงาน คิดต่อปี ค่าสาธารณูปโภค -ค่าน้ำประปา / ปี -ค่าไฟฟ้า / ปี...

ระบบเฟรนไชส์

ระบบเฟรนไชส์

เป็นระบบการทำธุรกิจจัดจำหน่ายที่มีข้อตกลงเซ็นสัญญากับบริษัทแม่หรือผู้ให้สิทธิ์  หรือเจ้าของเฟรนไชส์ (Franchise) ที่จะมอบสูตรแห่งความสำเร็จในการประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นมาก่อน   หรือเรียกว่าผู้ซื้อลิขสิทธิ์ (Franchise) ในการทำธุรกิจให้อยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทให้สิทธิ์กำหนด

ก่อนลงมือทำธุรกิจ

ก่อนลงมือทำธุรกิจ

ส่วนที่สองได้กล่าวถึงแนวคิดในการตัดสินใจเลือกธุรกิจที่จะลงทุน ซึ่งก็ได้ให้วิธีคิดอยู่หลายวิธีตั้งแต่มีความสนใจในสิ่งที่ตนชอบ ธุรกิจนั้นสามารถสนองความต้องการของตลาด ธุรกิจนั้นเอื้อกับวัฏจักรของธุรกิจ หรือท่านอาจมีความชำนาญเฉพาะด้านบางอย่าง จะเป็นตัวช่วยเสริมในการเลือกการลงทุน มีหลายคนที่มองเห็นศักยภาพธุรกิจบางอย่างแล้ว ได้ความคิดที่ไม่ต้องตั้งต้นจากศูนย์ โดยใช้วิธีการต่อยอดธุรกิจบางธุรกิจก็สามารถเลือกธุรกิจใหม่ได้ หรืออาจพิจารณาดูจากบางธุรกิจที่เราสมารถรับช่วงบางส่วนของธุรกิจนั้นมาทำการผลิตได้ นอกจากนั้นก็ให้ข้อคิดเพิ่มเติมี่จะไปค้นหาธุรกิจที่จะลงทุนจากแหล่งต่างๆ