ระบบเฟรนไชส์

เป็นระบบการทำธุรกิจจัดจำหน่ายที่มีข้อตกลงเซ็นสัญญากับบริษัทแม่หรือผู้ให้สิทธิ์  หรือเจ้าของเฟรนไชส์ (Franchise) ที่จะมอบสูตรแห่งความสำเร็จในการประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นมาก่อน   หรือเรียกว่าผู้ซื้อลิขสิทธิ์ (Franchise) ในการทำธุรกิจให้อยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทให้สิทธิ์กำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *