โลภมากในการรับคำสั่งซื้อ

ผู้ประกอบการเซรามิค ท่านหนึ่งประกอบธุรกิจนี้มานานกว่า 20 ปี ส่งลูกเรียนหนังสือในระดับสูง ส่วนตนเองทำโรงงานก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขึ้นมามากกว่านี้ เมื่อลูกเรียนหนังสือจบกันทุกคนก็คิดจะเลิกกิจการ จึงเรียกลูกๆ มาหารือ ลูกก็ขอร้องพ่ออย่าเพิ่งเลิกกิจการ ลองหันไปผลิตเซรามิล เพื่อส่งออกต่างประเทศ พ่อก็มีข้อเสนอให้ลูกต้องมาช่วยที่โรงงาน ลองติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการสอนให้รู้ถึงวิธีส่งออก พ่อเเละลูกๆ ได้ปรับปรุงเเละ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *