ตนเองไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจใหม่

ธุรกิจใหม่นี้ก็ไม่ได้สัมพันธุ์ หรืออยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน ย่อมมีความเสี่ยงสูง ซ้ำการบริหารธุรกิจใหม่นี้ก็เเตกต่างจากธุรกิจเดิม ตนเองก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *