slide_icon

ADVANCED . STRONG . RELIABLE

The Optimizer, an easy to customizable multi-purpose theme with lots of powerful features.

pfaff-talk
ตนเองไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจใหม่

ตนเองไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจใหม่

ธุรกิจใหม่นี้ก็ไม่ได้สัมพันธุ์ หรืออยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน ย่อมมีความเสี่ยงสูง ซ้ำการบริหารธุรกิจใหม่นี้ก็เเตกต่างจากธุรกิจเดิม ตนเองก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ด้วย

โลภมากในการรับคำสั่งซื้อ

โลภมากในการรับคำสั่งซื้อ

ผู้ประกอบการเซรามิค ท่านหนึ่งประกอบธุรกิจนี้มานานกว่า 20 ปี ส่งลูกเรียนหนังสือในระดับสูง ส่วนตนเองทำโรงงานก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขึ้นมามากกว่านี้ เมื่อลูกเรียนหนังสือจบกันทุกคนก็คิดจะเลิกกิจการ จึงเรียกลูกๆ มาหารือ ลูกก็ขอร้องพ่ออย่าเพิ่งเลิกกิจการ ลองหันไปผลิตเซรามิล เพื่อส่งออกต่างประเทศ พ่อก็มีข้อเสนอให้ลูกต้องมาช่วยที่โรงงาน ลองติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการสอนให้รู้ถึงวิธีส่งออก พ่อเเละลูกๆ ได้ปรับปรุงเเละ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศ

การตั้งค่าใช้จ่ายของเงินทุนหมุนเวียน

การตั้งค่าใช้จ่ายของเงินทุนหมุนเวียน

ค่าวัตถุดิบ มูลค่าเท่าไร/ปี ค่าวัสดุประกอบการผลิต (กรณีมีวัตถุดิบย่อย) / ปี ค่าบรรจุหีบห่อ / ปี หมวดเงินเดือนของสำนักงาน / เเรงงาน คิดต่อปี ค่าสาธารณูปโภค -ค่าน้ำประปา / ปี -ค่าไฟฟ้า / ปี...

ระบบเฟรนไชส์

ระบบเฟรนไชส์

เป็นระบบการทำธุรกิจจัดจำหน่ายที่มีข้อตกลงเซ็นสัญญากับบริษัทแม่หรือผู้ให้สิทธิ์  หรือเจ้าของเฟรนไชส์ (Franchise) ที่จะมอบสูตรแห่งความสำเร็จในการประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นมาก่อน   หรือเรียกว่าผู้ซื้อลิขสิทธิ์ (Franchise) ในการทำธุรกิจให้อยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทให้สิทธิ์กำหนด

ก่อนลงมือทำธุรกิจ

ก่อนลงมือทำธุรกิจ

ส่วนที่สองได้กล่าวถึงแนวคิดในการตัดสินใจเลือกธุรกิจที่จะลงทุน ซึ่งก็ได้ให้วิธีคิดอยู่หลายวิธีตั้งแต่มีความสนใจในสิ่งที่ตนชอบ ธุรกิจนั้นสามารถสนองความต้องการของตลาด ธุรกิจนั้นเอื้อกับวัฏจักรของธุรกิจ หรือท่านอาจมีความชำนาญเฉพาะด้านบางอย่าง จะเป็นตัวช่วยเสริมในการเลือกการลงทุน มีหลายคนที่มองเห็นศักยภาพธุรกิจบางอย่างแล้ว ได้ความคิดที่ไม่ต้องตั้งต้นจากศูนย์ โดยใช้วิธีการต่อยอดธุรกิจบางธุรกิจก็สามารถเลือกธุรกิจใหม่ได้ หรืออาจพิจารณาดูจากบางธุรกิจที่เราสมารถรับช่วงบางส่วนของธุรกิจนั้นมาทำการผลิตได้ นอกจากนั้นก็ให้ข้อคิดเพิ่มเติมี่จะไปค้นหาธุรกิจที่จะลงทุนจากแหล่งต่างๆ

อุตสาหกรรม ( กิจการผลิต)

อุตสาหกรรม ( กิจการผลิต)

อุตสาหกรรม ( กิจการผลิต) ในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก อุตสาหกรรมเป็นตัวสำคัญ ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังขยายตัวและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการแปรสภาพวัตถุดิบชนิดต่างๆ ให้เป็นผลผลิตสำเร็จรูป มีการประดิษฐ์เครื่องจักรเครื่องมือมาใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภท ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ นำมาประกอบเป็นสินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นและไม่จำเป็น แต่ก็เป็นที่ต้องการของมนุษย์ โดยไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นการสนใจและการตื่นตัว ในผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้กลายเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง จึงทำให้ผู้ลงทุนทั้งหมดต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ หากท่านต้องการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม ท่านก็ต้องรู้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับกิจการนี้